WeFix Israel - WEFIX APP ISRAEL LTD


WeFix Israel

WEFIX APP ISRAEL LTD
Genre: Productivity


Release Date: 01 August 2017


וויפיקס הוא שוק שירותים אישיים בין אנשים, המאפשר לכל אחד ולהרוויח מהיכולות האישיות שלו. צריך כיסוח דשא? לימוד נגינה? צביעה ושיפוצים? בוויפיקס תקבל הצעות מאנשים כמוך, המוכנים לבצע את העבודה במחיר נמוך ובמהירות גבוהה מבעלי מקצוע עסוקים. יודע לבצע תיקונים? לנקות? תחזוקת בית? צילום? הרשם כנותן שירות, ספר מה אתה יודע לעשות, וקבל בקשות לעבודות באיזור שלך, בשעות נוחות לך.© © 2016 WEFIX APP ISRAEL LTDהמשך לכתבה המלאה

החדשות החמות ביותר היום