Airbnb של המכוניות: GM משיקה שירות שיאפשר לאנשים להשכיר מכוניתם לאחרים

ענקית הרכב תתחיל לנסות את השירות בקיץ הקרוב באמצעות חטיבת שיתוף המכוניות שלה מייבן

המשך לכתבה המלאה

החדשות החמות ביותר היום